โรงเรียนดวงกมล มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 มิถุนายน 2566 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนดวงกมล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล บริเวณริมเขื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2566 ช่วงบ่ายเวลา 13.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. จัดกิจกรรมโครงการบำเพ็ญกุศลวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา โดยการส่งเสริมและปลูกฝังเรื่องศีลธรรมและจริยธรรม เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ตามกาลเวลาและสืบสานวัฒนธรรม อันเป็นประเพณีของไทย ที่ดี
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2566 ช่วงเช้า เวลา 08.00น. - 12.00น. โรงเรียนดวงกมล ได้จัดกิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุทธาพิมลมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนดวงกมล
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2566
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลาก เข้าศึกษาในสถานศึกษาโรงเรียนดวงกมล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

https://photos.app.goo.gl/hsb3WYspMxygcn7CA
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER