ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีนครรังสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสันทัด ปล่องทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนดวงกมล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :