ผลงานครู
ชื่อผลงาน : หนังสืออิเล็คทรอนิคส์ (E-book)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาภัสรา ตียากุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2562,11:58  อ่าน 735 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ดวงกมลตามรอยพ่อ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกรเกต ขจรพุทธรักษา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2562,10:01  อ่าน 799 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเรขาคณิตป.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ นามหนวด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2562,09:49  อ่าน 898 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม PowerPoint  
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพิชญา พันธเสริม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2559,00:09  อ่าน 1334 ครั้ง
รายละเอียด..