คณะผู้บริหาร

นายไชยวัฒ มีคุณ
ปลัดเทศบาล

นายสันทัด ปล่องทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา